Print Shortlink

regulamin turnieju E&A CUP

REGULAMIN

HALOWEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ E&A CUP

/dla amatorów/

TILBURG 14.04.2013 r

I. Przepisy ogólne.

1. Organizatorem Halowego Turnieju Piłki Nożnej jest Pan Marcin Sieroń
2. Halowy Turniej Piłki Nożnej jest rozgrywany według obowiązujących przepisów gry w piłkę nożną wydanych przez Polski Związek Piłki Nożnej ze zmianami ustalonymi w niniejszym 
regulaminie.
3. W turnieju mogą grać zawodnicy urodzeni w 1997 roku i starsi.

II. Zgłaszanie drużyn.

1. Każda drużyna wyznacza osobę (kierownik-kapitan drużyny) do kontaktów z organizatorem.
2. Warunkiem przyjęcia zespołu do rozgrywek jest złożenie przez kierownika drużyny formularza 
zgłoszenia.
3. Kierownik drużyny musi równocześnie ze zgłoszeniem dostarczyć zaświadczenia lekarskie lub 
oświadczenia zawodników o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w turnieju.
4. Jedna drużyna może zgłosić do turnieju 10 zawodników.
5. Kierownik zgłaszając drużynę do turnieju musi dokonać wpłaty wpisowego od drużyny.

III. System rozgrywek.

Halowy Turniej Piłki Nożnej zostanie rozegrany w systemie ustalonym w zależności od ilości zgłoszonych drużyn.

IV. Przepisy gry.

1. Drużyna składa się maksymalnie z 10 zawodników i występuje w jednolitych ponumerowanych strojach (bramkarz musi grać w stroju odróżniającym się kolorystycznie od strojów drużyny).
2. Zespoły na parkiecie grają w składach – 4 zawodników w polu + bramkarz.
3. Zmiany zawodników w trakcie gry prowadzone są w systemie „hokejowym” w „strefie zmian”.
4. Kary dla zawodników:
Pierwsza żółta kartka w meczu – kara – drużyna gra w osłabieniu 2 minuty.
Druga żółta kartka w meczu otrzymana przez tego samego zawodnika jest równoznaczna z 
okazaniem zawodnikowi czerwonej kartki i wykluczeniu jego z gry w tym spotkaniu (zawodnik musi udać się do szatni) a drużyna gra w osłabieniu przez 2 minuty.
Czerwona kartka – zawodnik jest odsunięty od występu w conajmniej 1 meczu, chyba, że 
Organizator na podstawie wniosku Sędziego zadecyduje o podwyższeniu kary.
6. Piłkę do gry bramkarz wprowadza tylko ręką.
7. Uderzenie piłką w sufit powoduje rzut autowy dla przeciwnika.
8. Rzut autowy wykonywany jest nogą i jest traktowany jako rzut pośredni.
9. Rzut karny wykonywany jest z punktu odległego 6 metrów od bramki.
10. Obowiązuje odległość 5 metrów od piłki przy wykonywaniu stałych fragmentów gry.
11. Obowiązuje przepis o podawaniu piłki do bramkarza.
12. Czas rozpoczęcia gry po stałym fragmencie lub w czasie rozpoczęcia akcji od bramkarza 
wynosi 4 sekundy.
13. Przepis o spalonym nie obowiązuje.
14. W czasie trwania meczu prawo zwrócenia się do Sędziego ma tylko i wyłącznie oznaczony 
opaską Kapitan drużyny.

V. Klasyfikacja zespołów.

1. Ocena gry o mistrzostwo jest następująca: za każde wygrane spotkanie przyznaje się drużynie 3 pkt., za remis 1 pkt., za przegrane 0 pkt.
2. Kolejność zespołów w tabeli ustala się wg. przyznanych punktów. W przypadku uzyskania 
równej ilości punktów o miejscu decydują:
Przy dwóch zespołach: – większa ilość punktów przyznanych w spotkaniach między tymi 
zespołami. Przy równej ilości punktów – korzystniejszy stosunek bramek zdobytych do straconych w meczach między tymi zespołami. Przy dalszej równości lepszy stosunek bramek zdobytych do straconych we wszystkich spotkaniach turnieju.
Przy więcej niż dwóch zespołach – należy dokonać oddzielnej klasyfikacji biorąc pod uwagę 
tylko wyniki spotkań między drużynami z równą ilością przyznanych punktów. Jeżeli nadal jest równość decyduje korzystniejszy stosunek bramek zdobytych do straconych w dodatkowej klasyfikacji. Przy dalszej równości korzystniejszy stosunek bramek zdobytych do straconych we wszystkich meczach turnieju.

VI. Przepisy końcowe.

1. Zawodnicy uczestniczący w turnieju ubezpieczają się we własnym zakresie.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe podczas turnieju i za rzeczy 
pozostawione na terenie obiektu.
3. Za usterki stwierdzone w szatniach odpowiedzialność ponoszą drużyny.
4. Zabrania się wnoszenia na teren obiektu rozgrywania turnieju napojów alkoholowych, piwa 
oraz palenia papierosów.
5. Prawo interpretacji Regulaminu Halowego Turnieju Piłki Nożnej przysługuje organizatorowi.
6. O wszystkich innych sprawach związanych z przeprowadzeniem turnieju, a nie ujętych w 
niniejszym regulaminie decyduje Pan Marcin Sieron jako organizator.

Tilburg 14-04-2013 r.

Cały regulamin wraz ze zgłoszeniem drużyn i oświadczeniem możesz pobrać tutaj.